Halfweg de legislatuur: analyse van het programma van CD&V

Op 20 januari 2022
In welke mate hielden de coalitiepartners Idee Diksmuide en CD&V zich aan hun verkiezingsbeloftes? Nu de helft van de legislatuur er op zit is het tijd om een balans op te maken.
 
De 25 ambities voor 2025 uit het verkiezingsprogramma van CD&V Diksmuide. Wat werd reeds gerealiseerd, wat staat nog in de steigers en welke ‘ambities’ verdwenen geruisloos? 
 
U vindt onze analyse hieronder.
 
1. Nieuw ontmoetingscentrum en lokalen voor de speelpleinwerking in Pervijze en Zonnestraal in Diksmuide.

Plannen OC Pervijze blijven aanslepen. Het blijft wachten op concrete plannen voor de site Zonnestraal, maar deze zitten in de pijplijn. Weinig tot geen ruimte voor inspraak of overleg in beide dossiers.

2. Bouw evenementenhal met fuifzaal.

Er werd uiteindelijk gekozen op de site van de Boterhalle te bouwen. Een voorstel van N-VA waar CD&V dit eerst langs de ring in Kaaskerke zag. Vragen naar inspraak worden in de kiem gesmoord. De prijs van de nieuwe evenementenhal lijkt nu al uit de hand te lopen, vooral wegens de ondergrondse parking met bijhorende archeologische onderzoeken. Wij schatten op een meerkost van 1,5 miljoen € voor de ondergrondse parking van 39 wagens. Of parkeerplaatsen sneuvelen voor de in- en uitrit van de parking is nog niet duidelijk.

3. Minstens een verdubbeling van de subsidies voor verenigingen.

De coronasteun die de stad kreeg van de Vlaamse Regering werd gebruikt om de subsidies van alle verenigingen te verdubbelen, ongeacht de nood aan extra steun.

4. Nieuwe infrastructuur op nieuwe locatie voor voetbalploegen in Keiem.

Het stadsbestuur koos ervoor om nogmaals te gaan voor een vergunning op de oude site. Met het nieuwe beroep van Omgeving Vlaanderen lijkt deze piste definitief onhaalbaar. Helaas werd ondertussen geen werk gemaakt van een aanpassing van het GRS en RUP Keiem. Als het GRS in 2018 was afgewerkt zoals voorzien dan konden de werken voor een kunstgrasveld op de nieuwe site nu ongeveer van start gegaan zijn.

5. Uitbouw cultuursite met renovatie zaal CC Kruispunt, extra lokalen voor Kadens, hoofdbibliotheek en herinrichting lokalen huidig dienstencentrum.

Ook over de uitbouw van de cultuursite komt er, naar aloude CD&V-traditie, geen inspraak en al zeker niet voor de oppositiepartijen. Wij verwachten een grote persvoorstelling van de nieuwe plannen waarna die pro forma 13 tegen 12 door de gemeenteraad gejaagd zullen worden. Wij kunnen dus enkel hopen op goede plannen.

6. Bouw nieuw politiekantoor in de Rijkswachtstraat.

N-VA Diksmuide deed 10 jaar geleden al het voorstel de politie te herlocaliseren naar de site van het gebouw van financiën in de Woumenweg. Wij zijn blij dat de politieraad de keuze voor deze site maakte. We zouden dat voortschrijdend inzicht kunnen noemen.

7. Economische acties en impulsen in overleg met de ondernemers en middenstand.

De saga rond het aanstellen van een centrummanager werd een farce waarbij de rand van het wettelijk toelaatbare werd opgezocht. Op economisch vlak worden heel wat initiatieven afgeblokt. Resultaat is dat winkels zoals Fun en Jumbo kiezen voor Veurne en Diksmuide met lege handen achter blijft. Op heus economisch overleg met acties en echte impulsen blijft het wachten. Het voorstel van N-VA Diksmuide om een efficiënte handelsraad op te richten lijkt ons pertinenter dan ooit.

8. Tentoonstellingsruimte op de zolderverdieping van het stadhuis.

De tentoonstellingsruimte werd slechts éénmaal gebruikt, er kwamen veel klachten over de toegankelijkheid. Nu wordt het ingericht als kantoorruimte. Dit tegen het advies van de preventieadviseur wegens te donkere ruimte.

9. Ondergrondse afvalbakken en glasbollen op diverse plaatsen.

Er werd nog geen enkele ondergrondse afvalbak of glasbol gerealiseerd. De ophaling van restafval gaat van wekelijks naar 1 keer per 2 weken en er werd overgeschakeld naar bakken i.p.v. de zakken. Voor de bewoners van de appartementen in onze stad brengt dat heel wat (geur-)hinder met zich mee.
Er mag meer in de PMD-zak, wat een goede zaak is, maar er wordt niet meer opgehaald. De PMD-zakken werden duurder. Naar deze opmerkingen hadden CD&V en Idee geen oren.

10. Beter internet op het platteland.

Het project van Fluvius liet heel wat plattelandsbewoners ontgoocheld achter toen bleek dat de kosten al snel opliepen voor wie verder van de openbare weg woont.

11. Bijkomende centrumparkings nabij Oostendestraat en op site oud zwembad.

Er zijn geen plannen voor bijkomende centrumparkings nabij de Oostendestraat en het oud zwembad. Het blijft wachten op een goede aanleg van de parking bij het station.

12. Uitbouw sportpark met onder andere hockey- en basebalveld, kunstatletiekpiste en skatepark voor jongeren.

De uitbouw van het sportpark verloopt goed. We maken ons zorgen over de kwaliteit van het zwembad. We moeten toch het enige zwembad ter wereld hebben met zandzakjes om het dak op zijn plaats te houden…

13. Veilige schoolomgevingen met schoolstraten, fietsstraten en fietssuggestiestroken.

Enkele fietsstraten werden ingericht, maar er ontbreekt een goede handhaving.
De laatste cijfers (2020) tonen dat het gevaarlijk is voor zwakke weggebruikers. Er vielen in Diksmuide veel meer zwaargewonde fietsers en voetgangers dan gemiddeld over het Vlaams gewest. In de omgevingsanalyse 2021 lieten de Diksmuidelingen duidelijk blijken dat ze fietsen in Diksmuide gevaarlijk vinden.

Op bepaalde gevaarlijke punten zijn de agenten die tijdens de ochtendspits toezicht hielden verdwenen.

14. Uitbreiding gemeentelijke basisschool Beerst en vernieuwing basisschool Keiem.

De werken in Beerst werden goed uitgevoerd.

15. Intensief onderhoud van grachten en bermen.

Wij merken geen vooruitgang. 

16. Bouw nieuw dienstencentrum, seniorenflats en centrum voor planbare zorg voor dokters-specialisten bij het WZC Yserheem.

Bouwvergunning voor het nieuwe dienstencentrum loopt. De komst van een polikliniek naar de site van het oude zwembad is een mooie meevaller voor onze stad. Spijtig wel dat de lopende participatie met de inwoners zonder boe of ba werd stopgezet.

17. Aankoop en delen van auto voor vervoer van mensen in een rolstoel.

Nog niet gerealiseerd.

18. Meer openbaar vervoer tussen dorpen en stadscentrum.

De stad nam geen initiatieven om de dorpen meer met het stadscentrum te verbinden.

19. Sterretjesweide voor ongeboren baby's en gestorven kinderen.

Staat op de planning, N-VA Diksmuide juicht dit toe.

20. Dienstverlening aan huis voor minder mobiele mensen.

Geen extra initiatieven deze legislatuur.

21. Verlaging van de belastingen: onder andere opcentiemen op de onroerende voorheffing.

De verlaging beloven ze net voor de verkiezingen. ;-) 

22. Uitbreiding aanbod stedelijke vakantiekampen en voor-en naschoolse opvang in het centrum en de dorpen.

Er blijft een grote nood aan opvang voor de peuters en kleuters in de vakantie. Bijkomende initiatieven hieromtrent ontbreken.
Ook op vlak van kinderopvang zijn er steeds grotere tekorten. N-VA deed in het verleden voorstellen om bijvoorbeeld de pastorie van Woumen beschikbaar te stellen voor opvanginitiatieven. Helaas ging deze coalitie daar niet op in.

23. Vernieuwing omgeving Stovestraat, Wilgendijk, Kiekenstraat en Vismarkt.

De vernieuwing van de Stovestraat en Wilgendijk is mooi. Helaas werkt het paaltje aan de ingang van de schoolstraat (kostprijs: € 15 819,00) nog steeds niet. De vernieuwing van de Kiekenstraat en Vismarkt werd op de lange baan geschoven.

24. Heraanleg Steenstraat, Bovekerkestraat, straten in dorpskernen en landelijke wegen.

Enkele straten werden aangepakt. Het blijft een druppel op een hete plaat de keuze voor sommige landelijke wegen zijn erg vreemd, bijvoorbeeld de Pietestraat. Een straat waar niemand woont en geen doorgaand verkeer is.

25. Verdere heraanleg voetpaden en uitbreiding fietspaden met onder andere toeristisch fiets- en wandelpad langs de IJzer richting provinciedomein IJzerboomgaard.

Helaas blijft het een eeuwigheid duren tot fietspaden worden aangelegd, maar dit is zeker de schuld van onze stad niet. N-VA steunt het nieuwe fietspad richting IJzerboomgaard.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is