Zwemlessen voor alle Diksmuidse kinderen

Op 4 juni 2021

Op de gemeenteraad van mei 2020 vroeg N-VA gemeenteraadslid Sarah Thieren naar de stand van zaken wat betreft de wachtlijst voor de zwemlessen. Toen klonk het dat dit geen probleem meer ging vormen omwille van de nieuwe samenwerking tussen zwemclub De Bruinvissen en de sportdienst Diksmuide en ook door het ruimere zwembad. Dinsdag 25 mei was het jaarlijkse inschrijvingsmoment voor de zwemlessen van seizoen 2021-2022. De voorziene plaatsen waren in 2 minuten allemaal gereserveerd. Men kon de situatie vergelijken met het bemachtigen van tickets voor Tomorrowland. Dit zorgde voor heel wat stress, bezorgdheden en vragen bij ouders. Zo werd nogmaals duidelijk dat er een structurele oplossing nodig is wat betreft de organisatie van de zwemlessen. ‘De populariteit van de zwemlessen zal enkel nog verhogen aangezien ‘leren zwemmen’ binnen het lessenpakket op school geen prioriteit meer is, maar dit is wel een onmisbare basisvaardigheid waarover elk kind moet beschikken ’ zegt Sarah Thieren. Daarnaast wordt er ook gesignaleerd dat Zwemclub De Bruinvissen kampt met een capaciteitsprobleem. Zij zouden meer kinderen kunnen laten aansluiten voor zwemlessen als ze meer baanruimte zouden krijgen. Daarom zette het N-VA gemeenteraadslid dit nogmaals op de agenda van de gemeenteraad. 


Sportschepen Marc De Keyrel heeft samen de sportmedewerkers een oplossing in de maak voor de 79 kinderen op de wachtlijst. De 15 minuten speelplezier op het einde van de lessen zal afgeschaft worden, waardoor er bijkomende plaatsen gecreëerd kunnen worden. 
Raadslid Thieren wil de sportmedewerkers complimenteren voor hun flexibiliteit en grote inzet om een oplossing te voorzien voor de kinderen op de wachtlijst, maar ze is ook bezorgd naar de haalbaarheid van deze oplossing voor hen. Het geeft hen nog weinig ademruimte. 


Op lange termijn zou er dus een meer structurele oplossing moeten komen stelt Sarah Thieren.


Daarom deed raadslid Thieren tijdens de gemeenteraad ook enkele voorstellen aan sportschepen De Keyrel om verder te onderzoeken: 
Een eerste voorstel is om de openingsuren van het zwembad te herevalueren. Als we de vergelijking maken met het zwembad van Roeselare is het zwembad van Diksmuide 16u minder open. Als het zwembad bijvoorbeeld elke avond een uurtje langer zou openblijven kunnen we evenveel baanruimte aan recreatieve zwemmers aanbieden als op heden, maar kan er ook meer baanruimte voorzien worden voor zwemlessen voor beginnende zwemmers als voor zwemclub De Bruinvissen. 


Een tweede voorstel is om de inschrijvingen voor zwemlessen gefaseerd te laten verlopen. Je zou deze eerst kunnen openzetten voor kinderen woonachtig te Diksmuide, daarna voor kinderen uit de omliggende gemeenten en daarna voor kinderen uit de verder gelegen gemeenten. Op het aantal kandidaten vanuit Diksmuide kan je makkelijk anticiperen door na te gaan hoeveel kinderen per jaar in de tweede kleuterklas zitten. 


Raadslid Thieren vroeg aan sportschepen De Keyrel om deze voorstellen te onderzoeken. Hier werd niet op ingegaan. Er werd vooral benadrukt dat men niet wil raken aan het aantal vrije banen voor recreatieve zwemmers.


Raadslid Thieren stelt dat met een beetje creativiteit en de wil om een oplossing te zoeken men alle partijen gelukkig zou kunnen maken: de recreatieve zwemmers, de beginnende zwemmertjes en onze jeugd die zich verder wil focussen op het zwemmen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is